Chuyển tới nội dung

Chương trình khung ngành Biến đổi khí hậu & Phát triển bền vững

21.04.2020
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo

 

  • Tiếng Việt:

Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

  • Tiếng Anh:

Climate change and Sustainable development

- Trình độ đào tạo:

Đại học

- Thời gian đào tạo:

04 năm

- Loại hình đào tạo:

Chính quy

- Mã ngành:

 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp

  • Tiếng Việt:
Cử nhân Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
  • Tiếng Anh:

Bachelor ofClimate change and Sustainable development

   

2. Mục tiêu đào tạo

     Đào tạo cử nhân Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững đạt được các mục tiêu sau:

   a) Kiến thức

     Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vựcbiến đổi khí hậu và phát triển bền vững; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật, bảo vệ môi trườngvà tài nguyên thiên nhiên dưới tác động của biến đổi khí hậu.

   b) Kỹ năng

     Có kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn về môi trường để hoàn thành một số công việc phức trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vựcbiến đổi khí hậu và phát triển bền vững; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đếnbiến đổi khí hậu và phát triển bền vững; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn

   c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm

     Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnhbiến đổi khí hậu và phát triển bền vững; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình;

   d) Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

   e) Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

 

3. Đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.

 

4. Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

5. Vị trí việc làm

     - Chuyên viên trong các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp về BĐKH&PTBV hoặc một số ngành có liên quan (Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thông tin truyền thông…); Các tổ chức phi chính phủ, các ban quản lý chương trình, dự án trong nước và quốc tế;

     - Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về BĐKH, tài nguyên và môi trường;

     - Trợ giảng, giảng viên trong các trường Đại học, Cao đẳng liên quan đến lĩnh vực BĐKH&PTBV.

 

PHẦN II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO

     Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng sốtín chỉ (TC) phải tích lu

130

Trong đó:

 

  • Khối kiến thức Giáo dục đại cương

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)

34

  • Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

84

  • Kiến thức cơ sở ngành

22

                + Bắt buộc:

18

                + Tự chọn:

4/10

  • Kiến thức ngành

62

                + Bắt buộc:

58

                + Tự chọn:

4/10

  • Kiến thức thực tập và đồ án tốt nghiệp

12


 

Tuyển Sinh