Chuyển tới nội dung

Cơ hội học tập và làm việc ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

25.04.2020

            Ngày nay, để có được một công việc ổn định và đúng với ngành được học là điều không phải dễ dàng đối với nhiều bạn trẻ sau khi ra trường. Lý do là vì bạn chưa tìm hiểu rõ ngành học mà mình đã chọn. Bài viết này sẽ giúp bạn có một góc nhìn “cận cảnh” về ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, chương trình đạo tạo đại học đầu tiên về lĩnh vực này tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, có nghĩa là bạn đang học cách làm thế nào để phát hiện, phân tích, đánh giá, dự báo được các vấn đề liên quan công việc biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Do vậy, trong quá trình học, bạn sẽ được được đào tạo tích hợp các các kiến thức mang tính liên ngành về môi trường, kinh tế và xã hội, hướng đến phát triển bền vững và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, chương trình học giúp bạn ứng dụng các kiến thức vào thực tiến trong quản lý bền vững, xây dựng và thực hiện chính sách, tăng cường sự tham gia của các bên liên quan và nâng cao khả năng ra quyết định cho tổ chức mà bạn làm việc.
            Các môn chuyên môn được giảng dạy trong chương trình Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững có lồng ghép cả lý thuyết và thực hành, thực tế: Dao động và biến đổi khí hậu, Phương pháp tiếp cận nghiên cứu biến đổi khí hậu, Nguyên lý phát triển bền vững, Khí nhà kính và mô hình kiểm kê khí nhà kính, Tín chỉ rừng và cơ chế phát triển sạch, Phát triển đô thị bền vững, Năng lượng và phát triển bền vững, Thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai, Đánh giá biến đổi khí hậu, Mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này cho thấy cơ hội việc làm dành cho sinh viên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững không ngừng tăng lên. Chúng ta có thể xem qua một số ngành nghề thích hợp với cử nhân ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững.
   – Vị trí 1: Chuyên viên trong các cơ quan quản lý các cấp về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hoặc một số ngành có liên quan (Giáo dục, y tế, nông nghiệp, lâm nghiệp)
   – Vị trí 2: Các tổ chức phi chính phủ, ban quản lý chương trình, dự án trong nước và quốc tế.
   – Vị trí 3: Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Tài nguyên và Môi trường;
   – Vị trí 4: Trợ giảng, giảng viên trong các trường Đại học, cao đẳng đào tạo liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
   – Vị trí 5: Chuyên gia- Tư vấn cho các lĩnh vực liên quan khác
   – Vị trí 6: Khởi nghiệp về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
            Qua những thông tin về ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững và những công việc liên quan, tôi hy vọng có thể giúp bạn có thêm thông tin bổ ích. Từ đó, bạn lựa chọn cho bản thân một ngành học phù hợp cũng như có định hướng nghề nghiệp cho bản thân.
Nguồn tuyển sinh: https://www.facebook.com/Hunre.fanpage/ https://www.facebook.com/BMBDKH.PTBV.HUNRE
   Hotline: 0902.130.130/ 0363392289