Chuyển tới nội dung

Bộ môn Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp

https://bdkh.hunre.edu.vn/
Sinh viên ĐH

Sinh viên ĐH

https://bdkh.hunre.edu.vn/
Giảng viên khoa

Giảng viên khoa

https://bdkh.hunre.edu.vn/
Tuyển sinh Bộ môn BĐKH

Tuyển sinh Bộ môn BĐKH

https://bdkh.hunre.edu.vn/

Tin tức

Bảo vệ hệ thống khí hậu cho hành tinh xanh

Bảo vệ hệ thống khí hậu cho hành tinh xanh

25.04.2020
Giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn nhằm hạn chế sự nóng lên ngày càng gia tăng của Trái đất là mục tiêu được đặt lên hàng đầu ngay từ khi Hội nghị đầu tiên của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH). Để góp phần chung tay với cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết thách thức do BĐKH, Việt Nam đã nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất.

Thư viện ảnh

Tuyển Sinh