Chuyển tới nội dung

Giáo dục Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững trong trường đại học: Tại sao lại quan trọng.

17.05.2020

Giáo dục Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững trong trường đại học đóng một vai trò hết sức quan trọng. Mục tiêu để tăng cường kiến thức và kỹ năng về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong các trường đại học.

Thông tin chi tiết về chương trình

Tệp tin đính kèm:

Tuyển Sinh