Chuyển tới nội dung

Họp thẩm định chương trình đào tạo Đại học ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

04.06.2024

Sáng ngày 04/06/2024 Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững tổ chức họp Hội đồng Thẩm định chương trình đào tạo ngành BĐKH & PTBV năm 2024. Hội đồng gồm: GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương (chủ tịch HĐ); TS. Bùi Thu Phương (Thư ký HĐ); TS. Hà Quanh Anh (Phản biện 1); TS. Nguyễn Hùng Minh (Phản biện 2); Bà Bùi Thị Thanh Thủy (ủy viên).

TS. Thái Thị Thanh Minh- Tổ trưởng tổ soạn thảo điều chỉnh cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học, đã thay mặt tổ soạn thảo trình bày các nội dung chính của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành BĐKH & PTBV năm 2024.

Hội đồng đánh giá cao các nội dung chỉnh sửa và cập nhật cho chương trình đào tạo mới. Nhiều ý kiến đóng góp của hội đồng cho CTĐT có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình, đồng thời phù hợp với yêu cầu của các nhà tuyển dụng hiện nay.

Một số hình ảnh của buổi họp:

Bài viết khác