Chuyển tới nội dung

Lễ phát động "Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu"

10.11.2020

Sáng ngày 10/11/2020, tại sân khấu ngoài trời trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Cục Biến đổi khí hậu và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình Lễ phát động “Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu” cho các đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Chi tiết chương trình: https://hunre.edu.vn/le-phat-dong-thanh-nien-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.html

Một số hình ảnh tại lễ phát động:

Bài viết khác