Chuyển tới nội dung

Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững năm học 2021-2022

12.05.2022

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên Bộ môn BĐKH&PTBV năm học 2021-2022

Địa điểm: B508, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thời gian: 9h00 ngày 27/05/2022.

Thành phần: trong file đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Tuyển Sinh