Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO V/v: Tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

27.04.2020

Căn cứ Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, nhằm tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến qua mạng trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo như sau:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác

Tuyển Sinh