Chuyển tới nội dung

Chương trình Đào tạo trình độ Đại học Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2017

06.07.2017

Chương trình Đào tạo trình độ Đại học Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2017
(Ban hành tại Quyết định số: 1835 /QĐ-TĐHHN, ngày 06 tháng 6  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác