Chuyển tới nội dung

Thông báo Kế hoạch thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

19.03.2024

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ- BTNMT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chi tiết trong file đính kèm hoặc đường link: https://monre.gov.vn/Portal/Pages/ThongBao.aspx?pID=593

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác